Van de fabriek naar de klant - Make Your Mark Made in Italy

Winkelwagen  

Geen producten

Verzendkosten: € 0,00
€ 0,00 btw
Totaal: € 0,00

Prijzen zijn incl. btw

Afrekenen

De reden dat deze waarschuwing:

Deze pagina is bedoeld om te beschrijven hoe de site met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers die een bezoek aan het te beheren.

Deze mededeling wordt gegeven op grond van art. 13 van wetsdecreet nee. N. 196/2003 - Code met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Deze verklaring is ingegeven door Aanbeveling nee. 2/2001, dat de Europese autoriteiten voor de bescherming van persoonlijke gegevens verzameld door de Groep. 29 van Richtlijn nr. 95/46/EG, op 17 mei 2001 aangenomen om minimumeisen vast te stellen voor het verzamelen van persoonlijke gegevens on-line, en, in het bijzonder de wijze, tijdstip en de aard van de informatie die voor de verwerking verantwoordelijken moeten verstrekken aan gebruikers wanneer ze verbinding maken met webpagina's, ongeacht het doel van de link.

De "eigenaar" van de behandeling
Na raadpleging van deze site mag worden verwerkt gegevens over personen geïdentificeerde of identificeerbare.

Privacybeleid
De gegevens die uit de web service kan worden geleverd aan technologische partners en instrumenteel in de "eigenaar" gebruikt om de door de gebruikers bezoekers gevraagde diensten te leveren.

De persoonlijke gegevens die door gebruikers bezoekers die verzending van informatief materiaal (verzoeken om informatie, antwoorden op vragen, enz..) Of andere communicatie (bestellingen) aanvragen worden alleen gebruikt om de dienst of het aanbieden gevraagde uit te voeren en worden meegedeeld aan derden alleen wanneer dit noodzakelijk is voor dat doel (levering van diensten die nodig zijn door de technologische en instrumentele partner) is.

Soorten verwerkt
Navigatiegegevens.

De computersystemen en software procedures gebruikt om deze website te gebruiken verwerven, tijdens hun normale werking, een aantal persoonlijke gegevens waarvan de transmissie is impliciet in de communicatieprotocollen van het internet.

Deze informatie wordt niet verzameld te worden geassocieerd met geïdentificeerd, maar door hun aard kunnen, door middel van verwerking en associatie met de gegevens van derden, kunnen gebruikers worden geïdentificeerd.

Deze categorie gegevens bevat IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door gebruikers die verbinding naar de site, URI (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde middelen, het tijdstip van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om de in te dienen verzoek aan de server, de grootte van het bestand verkregen in antwoord, de numerieke code die de status van het antwoord van de server (succesvol, fout, enz..) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en all.ambiente gebruiker.

Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor het enige doel van het verkrijgen van anonieme statistische informatie op de site en om de juiste werking te controleren. De gegevens kunnen worden gebruikt om vast te stellen verantwoordelijkheid in geval van een hypothetische computer misdaden tegen de site.

Gegevens die vrijwillig door de gebruikers bezoekers.

De optionele, expliciete en vrijwillige verzending van persoonsgegevens om toegang tot bepaalde diensten vermeld op deze website houdt de latere aankoop dell.indirizzo van de verzender, nodig om te reageren op verzoeken, en van eventuele andere persoonlijke gegevens opgenomen in het bericht.

Koekjes

Er worden geen persoonlijke gegevens van gebruikers worden overgenomen door de website.

Wij gebruiken geen cookies om informatie van persoonlijke aard uitzenden, noch worden gebruikt cd persistent cookies van welke aard dan ook, of systemen voor het traceren van gebruikers.

Optionele levering van gegevens

Afgezien van dat is opgegeven voor navigatiegegevens, de gebruiker is vrij om persoonlijke gegevens te verstrekken via het gebruik van de juiste onderdelen van de website en te eisen of te vragen de verzending van informatieve materiaal of andere communicatie.

Hun afwezigheid kan slechts het onmogelijk om het verzoek te vervullen.

Behandelingsmethode

Persoonsgegevens worden verwerkt door geautomatiseerde tools voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld te bereiken.

Specifieke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen om het verlies van gegevens, illegaal of onjuist gebruik en ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Rechten van de belanghebbenden

De onderwerpen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben het recht te allen tijde op de bevestiging van het al dan niet bestaan van dergelijke gegevens te verkrijgen en om de inhoud en de herkomst weten, de juistheid controleren of vragen zijn integratie of bijwerken, of correctie (art. 7 van het wetsdecreet nr.. n. 196/2003).

Voor de toepassing van dit artikel, heeft recht op annulering, transformatie verzoeken in anonieme vorm of het blokkeren van gegevens die zijn verwerkt in strijd met de wet, en zich te verzetten tegen in ieder geval, om legitieme redenen, hun behandeling.

Verzoeken moeten worden gericht aan Wiki Shop Srl als de "eigenaar" van de behandeling.